Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Zpracování daňových přiznání

Třídění, označení a uspořádání prvotních dokladů, vedení peněžního deníku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti a zpracování účetní závěrky, 

Mzdy a personalistika

Vedení kompletní mzdové agendy

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP

Zpracuji přehledy OSVČ pro příslušnou OSSZ a ZP, výpočty nových měsíčních záloh.