Služby

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Třídění, označení a uspořádání prvotních dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky, zpracování přehledů OSVČ na OSSZ a ZP

Vedení  účetnictví

Třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů, zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku, zpracování DPH vč. záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky.

Archivace

Vždy po skončení zdaňovacího období a zpracování příslušných daňových přiznání je kompletní účetní agenda vč. tiskových sestav na CD či flash disk, zarchivována a předána k uložení ke klientovi.

Mzdy a personalistika

Zpracování a přehledy

Vedení kompletní mzdové agendy

zpracování mezd jednotlivých zaměstnanců vč. výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti


Vypracování podkladů pro platby zaměstnancům
platby příslušných odvodů za zaměstnavatele - příkazy k úhradě mezd, odvodů SP, ZP
pracovní smlouvy, dohody, nástupy a výstupy zaměstnanců, rozvázání pracovního poměru, zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění.


Zpracování pravidelných měsíčních přehledů o vyměřovacích základech, zpracování mzdových listů, potvrzení příjmů apod., roční zúčtování.

Přehledy OSVČ pro OSSZ a ZP


Zpracujeme přehledy OSVČ pro příslušnou OSSZ a ZP, výpočty nových měsíčních záloh. 


Zajistím přihlášky a odhlášky zaměstnavatele na úřady sociální správy i zdravotní pojišťovny, vystavím výplatní listy, měsíční a přehledy pojistného.